Hướng dẫn viết báo cáo thực tập , biểu mẫu đăng ký đề tài thực tập tốt nghiệp, nhật ký thực tập
Thứ ba, 24 Tháng 6 2014 00:00

Gửi các bạn sinh các biểu mẫu qui định về thực tập tốt nghiệp, bao gồm:

- Hướng dẫn viết báo cáo thực tập (link down)

- Biểu mẫu đăng ký đề tài thực tập tốt nghiệp (link down)

- Nhật ký thực tập (link down)

 

 

 

Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn