Thời khóa biểu: lịch nghỉ học, lịch thi, lịch học bù, ...
Thứ ba, 04 Tháng 10 2016 00:00

- Ngoài Thời khóa biểu học tập chính thức của cá nhân, Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động xin thông báo đến sinh viên thời khóa biểu có liên quan đến một số nội dung như: lịch thi, lịch đổi giờ học, ...

- Nội dung cụ thể:

 

* Ngày 18/7/2017:

- Thông báo lịch đóng tiền học Vét các môn học đợt tháng 8-2017

Khoa thông báo Lịch đóng tiền học Vét các môn học như sau:

Tiền học phí: 500.000 VNĐ/1 môn.

Thời gian đóng: Từ 17/07 đến hết ngày 21/07.

Địa điểm: Phòng Tài Chính - A 007 gặp cô Trang

Danh sách sinh viên đăng ký theo file đính kèm.

* Ngày 7/6/2016:

- Lịch học bù môn Quy hoạch môi trường và Truyền thông chuyên nghiệp cho Kỹ sư

Môn Quy hoạch môi trường, học bù sáng thứ 6, ngày 10/6 (tiết 2-6) tại phòng c211.
Môn Truyền thông chuyên nghiệp cho Kỹ sư, học bù sáng thứ 4, ngày 8/6 (tiết 2-6) tại phòng c408.
 

* Ngày 21/1/2016:

- Thông báo môn thi Kỹ Năng Thực Hành Chuyên Môn năm 2016

Gửi các bạn sinh viên danh sách các môn thi KNTHCM cho các ngành như sau:

Ngành BHLĐ:

1. Pháp luật BHLĐ

2. Kỹ thuật phòng chống cháy nổ

3. Phương tiện bảo vệ cá nhân

4. An toàn trong xây dựng

5. Quản lý BHLĐ

Ngành KHMT:

1. Công nghệ kỹ thuật môi trường

2. Xử lý nước cấp

3. Xử lý nước thải

4. Quan trắc môi trường

5. Vi sinh vật kỹ thuật môi trường

Ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường:

1. Kinh tế cấp thoát nước

2. Quản lý hệ thống cấp thoát nước

3. Xử lý nước thải

4. Xử lý nước cấp

5. Quá trình công nghệ nước và nước thải

 

* Ngày 21/1/2016:

- Lịch thi tốt nghiệp môn cơ sở & chuyên ngành - Đợt 04/2016 (CHÍNH THỨC)

Gửi các bạn sinh viên Lịch thi tốt nghiệp môn cơ sở & chuyên ngành - Đợt 04/2016 (CHÍNH THỨC)

Xem tại đây

 

* Ngày 22/9/2015:

- Thời khóa biểu và lịch thi lớp học vét

Khoa Gửi các bạn đề cương và lịch thi điều chỉnh các môn thi lớp vét.
Phòng thi KHoa sẽ thông báo vào trước tuần thi 3 ngày.
Sinh viên cập nhật để nhận thông tin

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 16/9/2015:

- Thời khóa biểu và lịch thi lớp học vét

Khoa gửi đến các bạn thời khóa biểu và lịch thi các môn học vét (nằm trong cùng 1 file 2 sheet)

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 5/8/2015:

- Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2015 - 2016 (khóa cũ)

Khoa gửi đến tất cả sinh viên Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2015 - 2016 (khóa cũ)

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 13/7/2015:

- Lịch học bù môn CKĐC - học kỳ hè 2014-2015

Khoa thông báo lịch học bù môn Cơ khí đại cương như sau:
Thời gian học: Thứ hai, ngày 13/07, tiết 7-11, phòng C401.

* Ngày 19/3/2015:

- Lịch học môn Kỹ thuật đo lường

KHoa thông báo lịch học môn Kỹ thuật đo lường như sau:
Thời gian học: Chủ nhật, tuần 32, 33, 34,  ngày 22, 29/03 và 05/04. Nhóm 1: ca 1, nhóm 2: ca 2.
Phòng B301.
Sinh viên theo dõi lịch để đi học đầy đủ.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về văn phòng Khoa để được giải quyết.

- Lịch thi Kỹ năng THCM - Đợt 09/2015 và Lịch thi lớp vét hệ Niên chế HK2/2014-2015 (CHÍNH THỨC)

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 12/3/2015:

- Lịch học bù môn DTM tuần 32

Khoa thông báo lịch học bù môn DTM như sau:
Nhóm 01:
+ Thứ 4, 18/03/2015, tiết 2-6, phòng C307.
+ Thứ 5, 19/03/2015, tiết 2-6, phòng B204.
Nhóm 02:
+ Thứ 5, 19/03/2015, tiết 7-12, phòng B401.
+ Thứ 6, 20/03/2015, tiết 2-6, phòng C201.
Sinh viên xem thông báo để đi học cho đày đủ.

- Lịch học môn Thực hành An toàn điện

Khoa thông báo thời khóa biểu môn Thực hành An toàn điện.
Sinh viên vui lòng xem trong file đính kèm.

* Ngày 2/3/2015:

- Lịch ôn tập lớp vét môn Tiếng Anh

Gửi các bạn sinh viên lịch ôn tập môn Anh văn 2, Anh văn 3, Anh văn 4, Anh văn 5 , anh văn 6 và đề cương của môn Anh văn 1 cho sinh viên giúp. Hiện tại lịch ôn tập và đề cương đã được đăng trên website của khoa Ngoại ngữ.
Học phí môn Anh văn 1: 350.000đ9p[cung cấp đề cương). Các môn còn lại là : 450.000đ (ôn tập)
Sinh viên xem lịch ôn trong file đính kèm.

* Ngày 12/1/2015:

- Lịch thi MOS đợt tháng 01/2015 - HK1/2014-2015 (CHÍNH THỨC).

Sinh viên xem tại đây

* Ngày 4/12/2014:

- Thông báo lịch bảo vệ bài tập lớn môn TKĐLH tuần 18

Nhóm 1 thi vào thứ 2, ca 2, phòng C301

Nhóm 2 thi vào thứ 5, ca 2 phòng B303

Nhóm 3 thi vào thứ 3, ca 2, phòng B202

* Ngày 25/11/2014:

- Thông báo thi MOS cuối kỳ HK1/2014-2015 (CHÍNH THỨC)

Sinh viên xem tại đây

- Lịch xin phòng tuần 16 và tuần 17

Khoa gửi thông báo lịch xin phòng học bù và bảo vệ bài tập lớn của các môn như sau:
1. Bảo vệ môn Mạng lưới CTN, thứ 3, ngày 25/11/2014, ca 1 - 4, phòng C205.
2. Quản lý tài nguyên và môi trường Nha Trang, thứ 3, ngày 25/11/2014, ca 3,4, C203.
3. Quản lý tài nguyên và môi trường Nha Trang, thứ 5, ngày 257/11/2014, ca 3,4, C304.
4. KT chồng ồn rung, KT ánh sáng, thứ 4, ngày 26/11/2014, ca 2, B503.
5. bảo vệ đồ án nước cấp của cô Tố Oanh, thứ 5, ngày 27/11/2014, ca 3,4, C305.
6. Sinh hoạt chủ điểm lớp 14090301, thứ 5, ngày 27/11/2014, ca 4, B403.
7. Độc tố học, thứ 7, ngày 29/11/2014, ca 1,2, B503.
8. Độc tố môi trường, thứ 7, ngày 29/11/2014, ca 3,4, C211.
9. Lịch họp lớp trưởng, nhóm trưởng, thứ 2, 01/12/2014, ca 4, B505.
10.Bảo vệ bài tập lớn Hóa học nước và nước thải, thứ 3, ngày 02/12/2014, ca3,  C203.
11.Bảo vệ bài tập lớn Hóa học nước và nước thải, thứ 4, ngày 03/12/2014, ca 2, C206.
12.Bảo vệ bài tập lớn Hóa học nước và nước thải, thứ 5, ngày 04/12/2014, ca 4, C205.
13.Bảo vệ bài tập lớn Hóa học nước và nước thải, thứ 6, ngày 05/12/2014, ca 1 -4, C204.

* Ngày 7/11/2014:

- Lịch học bù môn Cơ khí đại cương và Thủy khí động lực học ngày Chủ nhật (9/11/2014) - HKI 2014-2015

Sinh viên sẽ học bmôn CKĐC tại phòng C205 ca 2 và môn TKĐLH tại phòng C307 ca 3

* Ngày 29/8/2014:

- Lịch kiểm tra SHCD 2014 - sinh viên khóa 18

Sinh viên xem tại đây, nhớ mang theo bút chì và có mặt tại Phòng trước giờ kiểm tra 15'

* Ngày 19/8/2014:

- Thông báo nghỉ họcmôn Phát luật BHLĐ

Khoa gửi đến các bạn sinh viên, ngày 20/08, thứ 4, tiết 2 - 6,  sinh viên nghỉ học 1 buổi môn Pháp luật BHLĐ của cô Trần Thị Nguyệt Sương.
Khoa sẽ thông báo lịch bù giờ môn này đến các bạn sau.

* Ngày 13/8/2014:

- Lịch thi MOS cuối kỳ HK3/2013-2014 và Lịch thi Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2 (CHÍNH THỨC)

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 12/8/2014:

- Lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn - Đợt 03 năm 2014 (CHÍNH THỨC)

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 14/7/2014:

- Lịch thi giữa kỳ HK3/2013-2014 - Dành cho sinh viên hoãn thi (CHÍNH THỨC)

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 24/6/2014:

- Lịch nghỉ học và học bù môn Thủy khí động lực học thứ 6 (27/6/2014) - HKhè 2013-2014

Sinh viên học môn TKĐLH ngày thứ 6 (27/6/2014) tiết 2-6, P.B401 sẽ được nghỉ và học bù vào ngày Chủ nhật (29/6/2014) tiết 7-11, P.C409

* Ngày 18/6/2014:

- Lịch thi cuối kỳ HK3/2013-2014 (CHÍNH THỨC)

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 11/6/2014:

- Thông báo đổi phòng học trong HK3/2013-2014

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 5/6/2014:

- Danh sách thi MOS ngày 10-11/06/2014 (Chính thức)

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 30/5/2014:

- Lịch thi MOS cuối kỳ HK2/2013-2014 (CHÍNH THỨC)

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 29/5/2014:

- Thông báo lịch nghỉ học và bù giờ môn Thủy khí động lực học dạy ngày thứ 6 (30/5/2014)

Môn Thủy khí động lực học học tiết 2-6, thứ 6 (30/5/2014) sẽ nghỉ và được bù giờ vào tiết 7-11, chủ nhật (1/6/2014), phòng B501.

- Lịch thi giữa kỳ HK3/2013-2014 (CHÍNH THỨC)

Xem tại đây

 

* Ngày 19/5/2014:

- Lịch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 2013-2014

Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động thông báo lịch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên như sau:

Thời gian: 8h00-11h30 ngày 21/05/2014 - Thứ 4

Địa điểm: phòng C203 - 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7.

* Ngày 24/4/2014:

- Điều chỉnh và bổ sung lịch thi cuối kỳ HK2/2013-2014

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 31/3/2014:

- Thông báo bù giờ môn Sinh thái môi trường và môn Thủy văn môi trường dạy ngày thứ 2 và thứ 3

Môn Sinh thái MTUD học ca 1 thứ 3 sẽ được bù giờ vào ca 1 thứ 3 ngày 1/4/2014
Môn Thủy văn MT học ca 2 thứ 3 sẽ được bù giờ vào ca 2 thứ 3 ngày 1/4/2014

Môn Sinh thái MTUD học ca 1 thứ 2 sẽ được bù giờ vào ca 1 thứ 2 ngày 7/4/2014
Môn Thủy văn MT học ca 2 thứ 2 sẽ được bù giờ vào ca 2 thứ 2 ngày 7/4/2014

Các bạn sinh viên có thể chọn ngày học cho phù hợp với lịch học của mình

* Ngày 21/3/2014:

- Lịch thi KNTHCM đợt tháng 3.2014

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 21/3/2014:

- Thông báo nghỉ học môn sSinh thái môi trường ứng dụng và Thủy văn môi trường

Hai môn Sinh thái Môi trường Ứng dụng và Thủy văn môi trường của các lớp học Ca1 và Ca2 các ngày thứ 2, thứ 3 và thứ 5 được nghỉ. Lý do: thầy Đức đi công tác.

* Ngày 14/3/2014:

- Danh sách thi MOS tiếng anh ngày 15-16/03/2014

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 25/2/2014:

- Lịch thi MOS (Cơ sở tin học 1) trong HK1/2013-2014

Khoa thông báo đến SV 2 nội dung sau:

1. Lịch thi MOS (Cơ sở tin học 1) trong HK1/2013-2014.
2. Bổ sung lịch thi giữa kỳ HK2/2013-2014 môn Mạng lưới cấp thoát nước và Cơ sở tin học 2
Xem chi tiết tại đây

 

* Ngày 20/2/2014:

- Thời khóa biểu môn học cấp thoát nước trong nhà - 12 sinh viên (học kỳ 2 bổ sung)

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 2/1/2014:

- LỊCH THI (CHÍNH THỨC) TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỢT THÁNG 4.2014

Khoa gửi đến tất cả sinh viên lịch thi (chính thức) tốt nghiệp các môn lý luận chính trị đợt tốt nghiệp tháng 4 năm 2014.
Thời gian thi: thứ 4 ngày 08/01/2014
Địa điểm: Tân Phong

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 23/10/2013:

- Lịch học bù môn TKĐLH và CKĐC (ngày thứ 7, 26/10/2013)

Môn CKĐC học tại phòng B501, ca 2, thứ 7, 26/10/2013

Môn TKĐLH học tại phòng B504, ca 3, thứ 7, 26/10/2013

* Ngày 10/10/2013:

- Lịch đăng ký đi sinh hoạt công dân bổ sung (Dành cho khóa 17)

Sinh viên các lớp khóa 17, nhập học trễ chưa dự sinh hoạt đầu khóa, đăng ký lịch đi sinh hoạt công dân bổ sung tại văn phòng Khoa. Hạn chót đăng ký là 16/10/2013

·Xem chi tiết tại đây

* Ngày 5/9/2013:

- Lịch học bù môn CKĐC và TLĐLH (giảng viên Phạm Tài Thắng dạy)

Môn CKĐC: thứ 7 (7/9/2013), ca 3, phòng C610, nhóm 1

Môn TKĐLH: thứ 6 (6/9/2013), ca 4, phòng C301, nhóm 3

                        thứ 7 (7/9/2013), ca 2, phòng C610, nhóm 1

* Ngày 9/8/2013:

- Lịch thi kỹ năng thực hành chuyên môn - TN đợt 04/2014 (CHÍNH THỨC)

Gửi các bạn sinh viên Lịch thi kỹ năng thực hành chuyên môn - TN đợt 04/2014 (CHÍNH THỨC)

Xem tại đây

* Ngày 2/8/2013:

- Lịch nghỉ học các môn tuần 2 - HKI - 2013-2014

Khoa thông báo đến các lớp lịch nghỉ học các môn học vào tuần 2 như sau:
- Môn Quá trình CN nước và nước thải: ngày 20/08 - GV Hồ Ngô Anh Đào.
- Môn Thủy lực CTN: ngày 23/08 - GV Hồ Ngô Anh Đào.
- Môn An toàn thiết bị chịu áp lực: ngày 23/08 - GV Nguyễn Thanh Chánh.
- Môn KT phòng chống cháy nổ: ngày 23/08 - GV Nguyễn Thanh Chánh.

Tuần 3 các môn này học lại bình thường.
Giảng viên sẽ thông báo lịch dạy bù cho các bạn sau.
Sau khi có thời gian học bù, Lớp trưởng liên hệ về Khoa để xin lịch bù.

* Ngày 24/6/2013:

-Thông báo nhắc lại v/v nghỉ học để phục vụ tuyển sinh ĐH & CĐ năm 2013

Sinh viên xem tại đây.

* Ngày 19/6/2013:

- Lịch thi tốt nghiệp các môn cơ sở và chuyên ngành dành cho sinh viên đợt tháng 9.2013

Sinh viên xem tại đây. Hoặc mọi chi tiết sinh viên xem trên website phòng Đào tạo

* Ngày 4/6/2013:

+ Lịch thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác-Lênin - TN đợt tháng 09/2013 (dành cho sinh viên hệ liên thông và chính quy)

Gửi các bạn sinh viên

Lịch thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác-Lênin - TN đợt tháng 09/2013 (dành cho sinh viên hệ liên thông và chính quy)

Đối tượng áp dụng hình thức thi TN các môn khoa học Mác-Lênin

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 1/3/2013:

+ Lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn (DỰ KIẾN)

Gửi các bạn sinh viên lịch thi kỹ năng thực hành chuyên môn đợt tháng 9/2013 (dự kiến). xem tại đây

* Ngày 19/1/2013:

+ Lịch thi chính thức các môn cơ sở và chuyên ngành

Gửi đến các bạn sinh viên lịch thi chính thức các môn thi tốt nghiệp. Xem tại đây

* Ngày 14/1/2013:

+ Lịch học môn Độc tố môi trường và Đánh giá RRMT (chính thức)

Thông báo đến các bạn sinh viên cập nhật TKB cuối cùng như sau:
- Môn Độc tố môi trường:
+ Thứ 2: Tiết 2 - 6, B201, ngày 21/01 và 28/01. (10 tiết)
+ Thứ 4: Tiết 2 - 6, B401, ngày 23/01 và 30/01. (10 tiết)
+ Thứ 6: Tiết 2 - 6, B201, ngày 25/01 (5 tiết) (thay cho môn Quan trắc môi trường)
+ Thứ 7: Tiết 2 - 6, B408, ngày 19/01 (5 tiết)
+ Thứ 7: Tiết 2 - 6, B410, ngày 26/01 (5 tiết)
+ Chủ nhật: Tiết 1 - 5, B208, ngày 20/01 (5 tiết)
+ Chủ nhật: Tiết 1 - 5, B210, ngày 27/01 (5 tiết)
- Môn Đánh giá rủi ro môi trường:
+ Thứ 2: Tiết 7 - 11, C409, ngày 21/01 và 28/01. (10 tiết)
+ Thứ 5: Tiết 7 - 9, C408, ngày 24/01 và 31/01 (6 tiết)
+ Thứ 7: Tiết 7 - 11, C409, ngày 19/01 và 26/01 (10 tiết)
+ Chủ nhật: Tiết 7 - 10, B202, ngày 27/01 (4 tiết)
 

Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn