Kết quả học tập, hạnh kiểm: xử lý học vụ, phúc khảo, điểm rèn luyện, ...
Thứ ba, 04 Tháng 10 2016 00:00

- Ngoài kết quả học tập cá nhân được chính thức đăng tải trên website trường, Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động xin thông báo đến sinh viên kết quả học tập, hạnh kiểm có liên quan đến một số nội dung như: xử lý học vụ, cấm thi, chấm phúc khảo, điểm rèn luyện, ...

- Nội dung cụ thể:

 

* Ngày 6/7/2016:

- Danh sách thư khen khá và giỏi HK1/15-16

Khoa thông báo đến các bạn sinh viên Danh sách thư khen Khá và Giỏi HKI/2015-2016

Xem tại đây

* Ngày 6/1/2016:

- Kế hoạch xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2015-2016

Căn cứ kế hoạch năm học 2015-2016, Nhà trường thông báo kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ đối với sinh viên có kết quả học tập HK1/2015-2016 rơi vào diện được quy định trong Điều 12 của Quy chế học  vụ ban hành kèm theo Quyết định số 962/2013/QĐ-TĐT ngày 15/8/2013 như sau:

- 21/01/2016: Phòng Đại học gửi danh sách đề nghị xử lý học vụ về các Khoa.

- 21/01 – 29/01/2016: Khoa liên lạc trực tiếp về gia đình sinh viên ngay khi nhận được danh sách, đồng thời thông báo đến sinh viên thông qua các kênh: email sinh viên, website khoa, giảng viên chủ nhiệm,…

- 21/01 – 29/01/2016: Khoa tiếp nhận đơn phản hồi của sinh viên nằm trong diện xử lý học vụ: đơn khiếu nại, đơn cứu xét, nhận đơn chuyển bậc, chuyển hệ đào tạo (đối với những ngành có đào tạo trình độ cao đẳng hoặc hệ VLVH).

- 29/01/2016: Phòng Đại học gửi thông báo cảnh báo kết quả học tập về các Khoa. Khoa thông báo cho sinh viên biết thông qua nhiều kênh (email sinh viên, website khoa, giảng viên chủ nhiệm,…).

- 01/03/2016: Phòng Đại học thông báo kết quả họp xét xử lý học vụ cho các Khoa. Khoa thông báo cho sinh viên. Đối với những trường hợp sinh viên không được cứu xét học tiếp, Khoa hướng dẫn sinh viên nộp đơn đề nghị chuyển bậc, hệ đào tạo theo quy định.

- 01/03 – 04/03/2016:  Sinh viên nộp đơn đề nghị chuyển bậc, hệ đào tạo tại văn phòng Khoa. Đối với trường hợp xin chuyển xuống bậc cao đẳng, sinh viên nộp đơn hủy môn học không có trong chương trình đào tạo của cao đẳng.

- 25/03/2016: Phòng Đại học làm quyết định buộc thôi học trình Ban giám hiệu ký ban hành.

 

* Ngày 5/9/2015:

- Danh sách xử lý học vụ và cảnh báo học vụ năm học 2014-2015

Khoa thông báo danh sách sinh vên bị xử lý học vụ và cảnh bảo học vụ năm học 2014-2015.
Sinh viên nằm trong diện trên vui lòng nắm các mốc thời gian sau để liên hệ với văn phòng Khoa

Từ 04/09/ đến 15/09/2015: Khoa tiếp nhận đơn phản hồi của sinh viên (đơn khiếu nại, đơn cứu xét), sinh viên liên hệ C005
Sau thời gian trên sinh viên không liên hệ Khoa, Khoa sẽ chuyển dữ liệu về Trường để ra quyết định thôi học.
Sinh viên sẽ không có quyến khiếu nại thắc mắc sau này

Xem danh sách tại đây

* Ngày 7/7/2015:

Thông báo kỷ luật sinh viên vi phạm qui chế nhà trường

Vào lúc 16:00, ngày thứ Sáu, 26/6/2015, tại Phòng họp C, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Hội đồng thi đua khen thưởng-kỷ luật sinh viên đã họp và thống nhất các hình thức xử lý đối với 37 trường hợp sinh viên vi phạm qui chế Nhà trường

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 8/6/2015:

Thông báo kỷ luật sinh viên vi phạm qui chế nhà trường

Vào lúc 15:30, ngày thứ Tư, 03/6/2015, tại Phòng họp C, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Hội đồng thi đua khen thưởng-kỷ luật sinh viên đã họp và thống nhất các hình thức xử lý đối với 176 trường hợp sinh viên vi phạm qui chế Nhà trường.

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 20/4/2015:

Thông báo kỷ luật sinh viên vi phạm qui chế nhà trường

Vào lúc 15:00, ngày thứ Sáu, 17/4/2015, tại Phòng họp B, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Hội đồng thi đua khen thưởng-kỷ luật sinh viên đã họp và thống nhất các hình thức xử lý đối với 338 trường hợp sinh viên vi phạm qui chế Nhà trường.

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 30/3/2015:

Thông báo kỷ luật sinh viên vi phạm qui chế nhà trường

Vào lúc 14:00, ngày thứ Sáu, 27/3/2015, tại Phòng họp C, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Hội đồng thi đua khen thưởng-kỷ luật sinh viên đã họp và thống nhất các hình thức xử lý đối với 168 trường hợp sinh viên vi phạm qui chế Nhà trường.

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 16/3/2015:

Thông báo kỷ luật sinh viên vi phạm qui chế nhà trường

Vào lúc 14:00, ngày thứ Sáu, 13/3/2015, tại Phòng họp B, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Hội đồng thi đua khen thưởng-kỷ luật sinh viên đã họp và thống nhất các hình thức xử lý đối với 81 trường hợp sinh viên vi phạm qui chế Nhà trường

Xem chi tiết tại đây

* Ngày 4/2/2015:

- Thông báo về hình thức xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm qui chế nhà trường

Vào lúc 08:30, ngày thứ Sáu, 30/01/2015, tại Phòng họp B, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Hội đồng khen thưởng-kỷ luật sinh viên đã họp và thống nhất các hình thức xử lý đối với 50 trường hợp sinh viên vi phạm qui chế Nhà trường:

1. Buộc thôi học và hủy kết quả học tập đối với 01 sinh viên vìsử dụng văn bằng đầu vào không hợp pháp.

2. Cảnh cáođối với 11 sinh viên vì vi phạm các lỗi như:

  • Không đeo thẻ sinh viên;
  • Sử dụng điện thoại; đọc truyện; nghe nhạc trong giờ học;
  • Tự ý vào lớp khi môn học đã bắt đầu học quá 15 phút;
  • Ăn trong giờ học;
  • Leo trèo cửa sổ.

3. Nghiêm khắc phê bìnhđối với 01 sinh viên vì vi phạm lỗi: không thực hiện đúng qui định về mặc trang phục truyền thống và bỏ áo ngoài quần.

4. Nhắc nhởđối với 37 sinh viên vì vi phạm các lỗi:

  • Bỏ áo ngoài quần;
  • Mang dép lê;
  • Không thực hiện đúng qui định về mặc trang phục truyền thống.

Sinh viên Khoa phải tuyệt đối lưu ý tuân thủ đúng qui chế, nội qui để không xảy ra các tình trạng trên, làm thiệt hại đến mình và làm xấu hình ảnh của Khoa.

* Ngày 17/1/2015:

- Thông báo về hình thức xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm qui chế nhà trường

Vào lúc 16:00, ngày thứ Năm, 15/01/2015 , tại Phòng họp B, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Hội đồng khen thưởng-kỷ luật sinh viên đã họp và thống nhất các hình thức xử lý đối với 32 trường hợp sinh viên vi phạm qui chế Nhà trường:

1. Đình chỉ học tập 01 năm đối với 01 sinh viên vì trộm cắp tài sản của bạn học.

2. Cảnh cáo đối với 21 sinh viên vì vi phạm các lỗi như:

    * Không đeo thẻ sinh viên;
    * Sử dụng điện thoại; hoặc chơi game; hoặc đọc báo trong giờ học;
    * Hút thuốc trong khuôn viên Trường;
    * Tự ý vào lớp khi môn học đã bắt đầu học quá 15 phút;
    * Ăn, uống trong phòng học ;
    * Không bỏ áo vào quần, giám thị nhắc nhở đến lần thứ hai sinh viên mới thực hiện.

3. Nghiêm khắc phê bình đối với 03 sinh viên vì vi phạm lỗi: không thực hiện đúng qui định về mặc trang phục truyền thống và bỏ áo ngoài quần.

4. Nhắc nhở đối với 07 sinh viên vì vi phạm các lỗi:

    * Bỏ áo ngoài quần;
    * Mang dép lê;
    * Không thực hiện đúng qui định về mặc trang phục truyền thống.

Sinh viên Khoa phải tuyệt đối lưu ý tuân thủ đúng qui chế, nội qui để không xảy ra các tình trạng trên, làm thiệt hại đến mình và làm xấu hình ảnh của Khoa.

* Ngày 16/10/2014:

- Danh sách sinh viên được công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2

Khoa gửi đến các bạn sinh viên Danh sách sinh viên được công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2013-2014 (sau khi ra Hội đồng ngày 10.10.2014). Thời gian sinh viên kiểm tra và phản hồi về Phòng CTHSSV: 14.10 - 19.10.2014
Ngày 20.10 Phòng Công tác HSSV sẽ tổng hợp và trình ký Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2013 - 2014.
Xem  tại đây

* Ngày 27/8/2014:

- Thông báo danh sách sinh viên yếu kém

Sinh viên có tên trong danh sách này vui lòng lên làm việc với phòng công tác sinh viên:
- Thời gian làm việc: 7h30-8h30 ngày 29/08/2014
- Địa điểm: phòng C601
Sinh viên nào không tham dự buổi làm việc với phòng công tác sinh viên xem như tự ý bỏ học - Nhà trường sẽ ra danh sách xóa tên trong tháng 09/2014.

Xem danh sách tại đây

* Ngày 18/6/2014:

- Thông báo và danh sách cảnh báo sinh viên vắng học từ 3 buổi trở lên (tính từ ngày 19/05/2014 đến 15/06/2014)

Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo và danh sách cảnh báo sinh viên vắng học từ 3 buổi trở lên (tính từ ngày 19/05/2014 đến 15/06/2014).  Xem  tại đây

* Ngày 19/5/2014:

- Danh sách cấm thi giữa kỳ chính quy hk3/13-14 do nợ học phí

Khoa gửi đến các bạn sinh viên danh sách cấm thi giữa kỳ hk3 (2013-2014).  Xem  tại đây

* Ngày 26/2/2014:

- Danh sách cấm thi giữa kỳ chính quy hk2/13-14 do nợ học phí

Khoa gửi đến các bạn sinh viên danh sách cấm thi giữa kỳ hk2 (2013-2014).  Xem  tại đây

* Ngày 25/2/2014:

- Thông báo về việc phản hồi kết quả đánh giá rèn luyện

Khoa gởi thông báo về việc cho sinh viên phản hồi kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2013 - 2014.
Sinh viên sẽ nộp đơn khiếu nại, phản hồi cho TL CTSV từ nay đến 16h30 ngày 26/2/2014. Sau đó, các thầy cô tổng hợp  và nộp về Phòng Công tác HSSV (Thầy Hoàng văn Thành) vào ngày 27/02/2014 để tiến hành cập nhật chỉnh sửa cho sinh viên.. Xem  tại đây

* Ngày 26/1/2014:

- Danh sách cấm thi do nợ học phí giữa kỳ chính quy hk2/13-14

Khoa MT&BHLĐ thông báo đến sinh viên danh sách cấm thi giữa kỳ hk2/13-14 do nợ học phí - hệ đại học chính quy. Xem  tại đây

* Ngày 21/1/2014:

- Danh sách SV chỉ còn nợ AV6

Khoa MT&BHLĐ thông báo đến các SV danh sách chỉ còn nợ AV6. Xem tại đây

* Ngày 2/1/2014:

- Thông báo thời gian phúc khảo bài thi dành cho sinh viên

Phòng Khảo thí & KĐCL thông báo:
Thời gian phúc khảo bài thi đợt 2- HK1 năm học 2013-2014:
-Khóa cũ: từ ngày 8/1 đến 15/1/2014
-Khóa mới: từ ngày 15/1 đến 24/1/2014

* Ngày 7/11/2013:

- Công bố bảng điểm gốc 20%

Khoa công bố điểm thi 20% bảng điểm gốc, sinh viên đối chiếu điểm trên website điểm và điểm gốc có trùng khớp hay không?
Nếu không khớp, sinh viên xin nộp đơn điều chỉnh điểm thi từ ngày 04/11 - 12/11, tại tổ tư vấn học đường A006.

Xem tại đây: https://www.dropbox.com/s/oaqy2kkiexkghjk/20%25.rar

* Ngày 8/10/2013:

- Danh sách xét quá hạn đào tạo đợt xét tháng 10/2013

Căn cứ theo KẾ HOẠCH Số 1261/2013/KH-TĐT-ĐT Về Việc "Xử lý và Cảnh báo học vụ Quá hạn đào tạo năm 2013" được ký ban hành ngày 04/10/2013. Phòng Đào tạo kính gửi Danh sách xét quá hạn đào tạo đợt xét tháng 10/2013 hệ chính quy niên chế.

Xem chi tiết: http://www.mediafire.com/?9d3v34mo88r32hk

* Ngày 21/8/2013:

+ Danh sách xử lý học vụ

Sinh viên xem trong file đính kèm

* Ngày 19/8/2013:

+ Kế hoạch xử lý học vụ HKII (2012-2013)

Sinh viên xem trong file đính kèm

* Ngày 14/6/2013:

+ Kết quả chấm phúc khảo điểm học kỳ 2.2012 - 2013

Khoa công bố kết quả chấm phúc khảo điểm học kỳ 2.2012 - 2013. Xem tại đây

* Ngày 14/5/2013:

+ Thông báo xử lý học vụ sinh viên quá hạn đào tạo

Sinh viên Khóa 9, Khóa 10 xem thông báo xử lý quá hạn đào và tình hình nợ môn trong file đính kèm.
Chi tiết xem tại website phòng Đào tạo

* Ngày 3/5/2013:

+ Điểm đánh giá rèn luyện sinh viên HKI 2012-2013

Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động gửi đến các bạn sinh viên bảng điểm đánh giá rèn luyện sinh viên HKI 2012-2013. Đính kèm quyết định số 448/2013/TĐT-QĐ ngày 18/4/2013. Xem chi tiết tại đây

 

Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn