Ngành Khoa học MT
Thứ tư, 18 Tháng 5 2011 08:12

Kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Môi trường có khả năng nghiên cứu, thiết kế quy trình công nghệ xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại; điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường, quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, kiểm soát ô nhiễm, đánh giá tác động môi trường và quản lý các dự án môi trường.

Mục tiêu đào tạo:

  • Đào tạo kỹ sư kỹ thuật công nghệ môi trường có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt.

  • Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, các kiến thức chuyên sâu về công nghệ môi trường và các kỹ năng nghiên cứu, thiết kế công nghệ, quản lý và thực hiện các chương trình và dự án bảo vệ môi trường.

  • Trang bị cho sinh viên các kỹ năng điều tra khảo sát, phân tích đánh giá hiện trạng môi trường, xác định nguyên nhân các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Trang bị các kiến thức công nghệ môi trường: công nghệ xử lý khí thải, chất thải rắn, nước và nước thải đô thị và khu công nghiệp, chất thải nguy hại, kỹ năng quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, đánh giá tác động môi trường, quản lý các dự án môi trường.

Ngành Khoa học Môi trường:

  • Mã ngành tuyển sinh : 300

  • Khối thi tuyển sinh : A (Toán, Lý, Hóa), hoặc B (Toán, Hóa, Sinh)

  • Đối tượng tuyển sinh : Công dân Việt Nam hợp pháp, đã tốt nghiệp THPT, THCN, bổ túc THPT, TH nghề

  • Thời gian đào tạo : 4,5 năm (9 học kỳ)

  • Bằng tốt nghiệp : Kỹ sư Khoa học Môi trường

Hệ đào tạo: 

Đại học hệ chính quy

Cơ hội nghề nghiệp:

Nhu cầu Kỹ sư chuyên ngành Khoa học Môi trường được coi là không thể thiếu trong mọi đơn vị sản xuất và cơ quan quản lý môi trường tại các địa phương trên toàn quốc.

Kỹ sư tốt nghiệp có thể làm việc tại các Công ty tư vấn thiết kế công nghệ môi trường, các khu công nghiệp, các sở KHCN, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông công chánh, Cơ quan quản lý môi trường Tỉnh, Thành phố, Quận, Huyện,…, có thể tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực Môi trường và Tài nguyên.

 

Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn