Thông tin chung
Thứ tư, 18 Tháng 5 2011 08:13

Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động có ba ngành và chuyên ngành đào tạo, bao gồm: Bảo hộ lao động, Cấp thoát nước – Môi trường nước, Khoa học môi trường. Trong đó, ngành Bảo hộ lao động và Cấp thoát nước – Môi trường nước, là hai ngành đào tạo duy nhất và đầu tiên ở phía Nam.
Chương trình và nội dung đào tạo của ba ngành có liên quan mật thiết với nhau và thường xuyên được ban Chủ nhiệm Khoa cập nhật, cải tiến theo tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Khoa có hai hình thức đào tạo chính là chính quy và tại chức, ngoài ra các khóa đào tạo ngắn hạn cũng thường xuyên được tổ chức theo yêu cầu của doanh nghiệp.

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

  • Khoa học Bảo hộ lao động. Kỹ sư ngành này có kiến thức chuyên sâu về môi trường lao động, môi trường doanh nghiệp, an toàn lao động, tâm sinh lý của người lao động. Có khả năng quản lý, giám sát quy trình vận hành sản xuất tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý môi trường lao động; đề xuất các giải pháp công nghệ và tổ chức để xử lý nóng, bụi, ồn, rung,… trong quá trình sản xuất; loại trừ các yếu tố nguy hiểm gây tai nạn lao động, sự cố trong sản xuất và các yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp.
  • Khoa học môi trường. Kỹ sư ngành này có khả năng nghiên cứu thiết kế công nghệ xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại. Có kỹ năng điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường, kỹ năng quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, kiểm soát ô nhiễm, đánh giá tác động môi trường và quản lý các dự án môi trường. Kỹ sư tốt nghiệp có thể làm việc với tư cách chuyên gia tư vấn, điều tra về môi trường, xây dựng kế hoạch cải tạo, bảo vệ môi trường, phát triển hệ sinh thái, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, ... ở các cơ quan bảo vệ môi trường của chính phủ, Viện nghiên cứu, các Sở Khoa học công nghệ, Sở Tài nguyên môi trường và các trung tâm môi trường địa phương.
  • Công nghệ Kỹ thuật môi trường - Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước. Kỹ sư ngành này có khả năng thiết kế, thi công và vận hành các công trình cấp thoát nước ở đô thị, nông thôn, quản lý các chương trình, dự án cấp thoát nước, ứng dụng tiến bộ của ngành cấp thoát nước trong tính toán thiết kế và quản lý mạng lưới cấp thoát nước, kỹ thuật xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp. Kỹ sư tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty cấp thoát nước trong cả nước, các Viện nghiên cứu, Trung tâm môi trường của Chính phủ và của Địa phương.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động - Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Địa chỉ : C.005 Khu C - ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM
Điện thoại : 08.377 550 47
Fax : 08.840 4894
Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Website: http://mt-bhld.tdt.edu.vn

Trợ lý công tác Giáo vụ Khoa : Đặng Thị Cẩm Tú - Điện thoại: 097 544 2501
Thư ký khoa, trợ lý Công tác sinh viên:  - Hồ Văn Hảo - Điện thoại: 090 907 9003

 

Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn